Profilli Montaj

PROFİLLİ MONTAJ 

Tuğla, ytong vb. betonarme harici yüzeylerde, bu bölgelerdeki kaplama yükünü betonarme kargasa aktarmak amacı ile kullanılan montaj biçimidir.Projeye uygun yatay ve düşey akslar montaj yüzeyi üzerinde ip çekilerek belirlenir.Uygulama projesinde bulunan ölçülere bağlı olarak profil bağlantı elemanları M12*90 dübeller yardımı ile betonarme yüzeye monte edilir.U Profiller M12 Civata-Pul-Somun takımı kullanılarak profil bağlantı elemanlarına monte edilir. Projeye uygun ankraj sistemi M8 Civata-Pul-Somun takımı ile U Profillere bağlanır.Montaj açıklığına bağlı olarak seçilen saplama tipi ankrajlara sabitlenerek, monte edilecek ve delikleri terazileri ve lazerli nivo-şakül ile de kontrol edilerek kaplama tamamlanır.İstenen yüksekliğe saplamalar üzerine tutturulur. Bir üst sıradaki granit plakası alt sıradaki pimlere oturtularak üst deliklerinden ankrajlarla sabitlenir. Cephe yüzeyi yatay ve düşey aksları belirleyen iplere uygun olacak şekilde su terazileri ve lazerli nivo-şakül ile de kontrol edilerek kaplama tamamlanır.İstenen yüksekliğe kadar uygulanır.

TEKLİF AL